poker

Casino


Hasardspel har människor ägnat sig åt sedan urminnes tider; så pass länge att det är oklart när det hela började. Hasardspel omnämns både i gamla judiska hinduiska texter och de äldsta tärningar som hittats är nästan 4 500 år gamla. Men när det gäller casinon så är det annorlunda och det verkar som om speciella hus där huvudsyftet är att spela är en betydligt nyare företeelse. Moderna casinon erbjuder vanligtvis en stor mängd olika spel och ärt hårt reglerade. I Sverige finns idag endast fyra lagliga casinon, vars verksamhet är strikt kontrollerad av staten.

Ursprung

Det första med säkerhet belagda casinot i modern mening öppnades 1638 i Venedig i Italien, Ridotto. Det hade flera likheter med moderna casinon, men skillnaderna var givetvis stora och de spel som erbjöds skiljde sig mycket från moderna casinospel. Ordet casino är också italienskt och betyder villa eller stort hus; dess moderna betydelse är faktiskt rätt ny och inte förrän på 1900­talet övergick ”casino” till att enbart betyda spelhus. Ridotto stängdes 1770, för att främja ett ”fromt, väl disciplinerat och måttligt beteende” hos befolkningen. Ridottos stora framgångar gjorde dock att det fick många efterföljare.

Utvecklingen i Europa

Nästa viktiga steg i utvecklingen till moderna casinon skedde i Frankrike någon gång i slutet av 1700­talet, då rouletten uppfanns. Detta spel har blivit en symbol för casinon över huvud taget och det inte utan anledning. Efter vissa modifieringar blev roulette en stor framgång runtom i Europa och spelade också en viktig roll i ett av de historiskt sett mest betydelsefulla casinona – casinot i Monte Carlo, som öppnade 1856 och då var ett av många, många casinon runtom i Europa.

Detta skulle dock inte vara och mot slutet av 1800­talet och under början av 1900­talet förbjöd fler och fler länder casinoverksamhet, och även spel i allmänhet reglerades hårt. Detta gjorde att casinot i Monte Carlo nära nog fick monopol på casinoverksamhet, med roulette som grund för sin verksamhet. Det är därför som roulettehjulet numera ses som det arketypiska casinospelet.

Regleringarna i många europeiska länder har sedan dess lättats, och i exempelvis Sverige finns i dag fyra lagliga casinon, även om Monte Carlos fortfarande har en status som få eller inga andra casinon kan mäta sig med. Utvecklingen går överlag mot ökad öppenhet vad gäller spelverksamhet.

Utvecklingen i USA

Utvecklingen i USA liknar den i Europa, men med vissa skillnader. I USA skedde den mesta spelverksamheten i saloonerna och ångbåtarna som trafikerade Mississippi. Men liksom i Europa hade alla delstater i början av 1900­talet förbjudit all casinoverksamhet.

Detta ändrades 1931 när Nevada återigen legaliserade spelverksamhet, vilket ledde till skapandet av världens mest berömda casinostad – Las Vegas. Las Vegas blev USA:s motsvarighet till Monte Carlo; det var den stad man åkte till för att spela casinospel helt enkelt för att det fanns få eller inga andra lagliga alternativ, med den skillnaden att där Monte Carlo riktade sig mot överklassen så vände sig Las Vegas till medelklassen.

Spelmarknaden i USA är fortfarande hårt reglerad, men casinon är nu tillåten i några fler städer och/eller delstater. Dessutom innebar ett domstolsbeslut på 1980­talet att det är tillåtet för ursprungsinnevånarna att bedriva casinoverksamhet på reservaten.

Utvecklingen i resten av världen

Casinon är en utpräglat västerländsk företeelse även om den spritt sig till resten av världen. Överlag är det i USA och Europa som de flesta stora casinona finns, med ett undantag – Macao. I den före detta portugisiska kolonin tilläts spelverksamhet redan på 1850­talet. Idag återfinns över 30 casinon i staden – stora casinon – och rent ekonomiskt är staden världens största casinostad. Detta inte minst tack vare turister från Fastlandskina som besöker Macao i stor mängd.

Casinokultur

I populärkultur skildras casinon i huvudsak på två sätt. Antingen som lyxiga inrättningar, med drinkar och rikt klientel, som i diverse James Bondfilmer. Eller som gangsterfasader, där penningtvätt pågår och spelare som vinner för mycket tas ut på bakgården och ges en omgång. Det senare är idag inte riktigt sant; casinoverksamheten i främst USA har sanerats hårt och casinona där är idag i huvudsak seriösa inrättningar där man inte behöver oroa sig för sin säkerhet.

Casinospel

De vanligaste casinospelen är roulette, blackjack, baccarat, craps och slots. Craps är i huvudsak stort i USA, men börjar bli mer populärt i resten av världen, och baccarat riktar sig i huvudsak till storspelare som inte är rädda för att satsa hundratusentals kronor eller mer på en hand.

En lite udda fågel bland de spel som återfinns på olika casinon är poker. Poker skiljer sig från övriga casinospel genom att man inte spelar mot casinot, utan mot andra spelare. Det gör att casinot inte har något intresse av att spelarna ska förlora. I stället tjänar man pengar på att antingen hyra ut bord per timme, eller ta en viss procent av varje pott.

Framtiden för casinon

Under 2010­talet har casinoverksamheten världen över drabbats av problem i spåren av den ekonomiska krisen. Omsättningen har stagnerat eller minskat efter en lång tid period av ökning från år till år, men detta gäller i huvudsak landbaserade casinon.

Casinoverksamheten har nämligen i hög grad hittat ut på nätet. De första nätbaserade casinona kom redan på 1990­talet, men det var först framåt mitten av 2000­talet de började bli riktigt framgångsrika.

Idag finns det antagligen fler casinon på nätet än det finns i den fysiska världen och omsättningen har under de senaste tio åren ökat kraftigt. Onlinecasinon som Mr Green har den fördelen att de kan erbjuda ett betydligt större utbud av spel, och att de kan betjäna betydligt fler spelare.